top of page

SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA


   Společnost TradeSam a.s. je autorizovaným servisním partnerem společností Samsung s více jak 15 letou tradicí. Zabezpečujeme dodávky originálních náhradních dílů pro kompletní sortiment klimatizací, tepelných čerpadel a VZT rekuperačních jednotek a to jak pro záruční, tak pozáruční servis.  Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni ve školících centrech jednotlivých dodavatelů a poskytují nejen servis, ale i kvalifikované obchodně technické poradenství pro naše zákazníky a partnery.

ZÁRUČNÍ DOBA A MATERIÁLOVÁ ZÁRUKA


   Na klimatizační jednotky a tepelná čerpadla Samsung je poskytována materiálová záruka dle typu zařízení a to v délce od 24 měsíců až do 36 měsíců od data prodeje nestanoví-li obchodní dohoda jinak. Pro jednotky RAC, FJM, CAC a DVM je poskytována plná záruka 36 měsíců a 24 měsíců na kompresor, a to za podmínky odborné instalace a pravidelně prováděné údržby a servisu daného zařízení. V rámci záruky poskytujeme bezplatnou dodávku originálních náhradních dílů, na něž se vztahuje zákonná záruka, pokud byly splněny záruční podmínky dle záručního listu.

 

RAC       36 měs. + 24 měs. na kompresor (plná záruka, tzn. materiál + práce dle cen Samsung)

               POZOR - pro modely AR35, platí POUZE záruka 24 měs.

FJM       36 měs. + 24 měs. na kompresor (plná záruka, tzn. materiál + práce dle cen Samsung)

CAC       36 měs. + 24 měs. na kompresor (plná záruka, tzn. materiál + práce dle cen Samsung)

DVM      36 měs. + 24 měs. na kompresor (plná záruka, tzn. materiál + práce dle cen Samsung)

EHS       24 měs. + 36 měs. prodloužená POUZE materiálová záruka dle CERTIFIKÁTU vystaveného individuálně od Samsung pro každý kus TČ.

POVINNÁ ÚDRŽBA A SERVIS


   Provozovatel zařízení resp. jeho uživatel je povinen dle pokynů výrobce resp. dodavatele zabezpečit na vlastní náklady provádění preventivní údržby a servisu zařízení odborným servisem a to v rozsahu a s četností odpovídající provoznímu zatížení zařízení. Provedení údržby a servisu je potvrzováno odborným servisem do záručního listu přiloženého k zařízení.
 

bottom of page