top of page

Metoda rekuperace tepla – ERV

Vysoké účinnosti větrání se dosahuje pomocí dvoucestného systému, který má vstupní i výstupní otvory pro vzduch na obou stranách jednotek.

Zbývající povrch oblasti výměny tepla je speciálně upraven a konstruován tak, aby se zde vyměňovala tepelná energie a aby zároveň bránil návratu odstraněných znečišťujících látek do systému.

Energie se obnovuje až ze 70 % (odlišně u jednotlivých modelů) energie potřebné na chlazení nebo ohřívání. V zimě se tak udržuje stálá vnitřní teplota a vlhkost, v létě tento systém brání pronikání horka a vlhkosti do místnosti.

Čerstvý vzduch bez tepelných ztrát


Přímý (DX) výměník

Klimatizační zařízení ERV PLUS je vybaveno přímým výměníkem tepla, který upravuje venkovní vzduch přicházející do interiéru. Venkovní vzduch prochází výměníkem a vzduch vycházející z klimatizačního zařízení je čerstvý, aniž by docházelo k tepelným ztrátám.

Udržuje v interiéru nejlepší úroveň vlhkosti

Zvlhčovač (doplňkově)

Pomocí našeho čistého zvlhčovače udržíte v interiéru nejlepší úroveň vlhkosti. Zvlhčovač vzduchu společnosti Samsung má velkou plochu a dosahuje vysoké účinnosti zvlhčování. Jeho samočisticí funkce, při které se po zapnutí rozstřikuje voda z horní části přístroje, rovněž brání zápachu.

Nový, kosočtvercový typ

Nový, kosočtvercový výměník tepla optimálním způsobem usměrňuje vzduch. Tato součást rekuperační jednotky je malá, má však vysokou účinnost v porovnání s obvyklými výměníky tepla pravoúhlého a šestiúhelníkového tvaru.

Různé možnosti instalace

Systém ERV je možné namontovat vodorovně. Možnost volby při instalaci vám ušetří čas při údržbě, jestliže instalujete více než jednu jednotku, protože můžete snížit počet servisních otvorů tím, že namontujete ERV s ovládacími skříňkami obrácenými k jednomu servisnímu otvoru.

Štíhlý tvar

Pokročilá technika Samsung nám umožňuje navrhovat štíhlé a kompaktní výrobky. Použitím vysoce účinného výměníku tepla zmenšila společnost Samsung výšku výrobku na 270 mm. V porovnání s jednotkami s pravoúhlým výměníkem využívají jednotky ERV Samsung se štíhlým tvarem prostor účinněji.

bottom of page