top of page

MWR-WG00KN I Standartní kabelový ovladač

Ovládání klimatizace (AC) a rekuperačních jednotek (ERV)

• AC ovládání: ZAP / VYP, provozní režim, nastavení teploty, otáčky ventilátoru, směr proudění vzduchu

• Ovládání ERV: ON / OFF, provozní režim, rychlost ventilátoru

• Monitorování chyb AC / ERV

• Výstraha čištění filtru a resetování doby výstrahy

• Ovládejte až 16 vnitřních jednotek ve skupině jedním ovladačem

 

Úspora energie

• Nastavení horní / dolní mezní teploty

• Automatické vypnutí, pokud není používán po určitou dobu

(časovač nastavitelný uživatelem)

Nastavení týdenního provozního plánu

• Nastavitelný týdenní plán (režim, teplota, rychlost ventilátoru)

• Možnost přidat výjimky do plánu

• Monitorování spotřeby energie / Časový limit provozu

 

User friendly

• Dětská pojistka

• Různé úrovně oprávnění tlačítek

• Zobrazení pokojové teploty

• Integrované čidlo pokojové teploty

• Zobrazuje aktuální čas a den (podpora letního času)

• Podpora více jazyků

• Podpora servisního režimu

- Monitorování dat cyklu vnitřní jednotky

- Nastavitelný option code pro vnitřní jednotky

- Nastavení a monitorování adresy vnitřní jednotky

bottom of page