top of page

Komerční klimatizační systémy skládající se z jedné venkovní a z jedné vnitřní jednotky ale i z více na sobě závislých vnitřních jednotek (systém DPM), které jsou svými parametry určeny pro chlazení resp. vytápění komerčních, technologických a dalších prostor, kde vznikají velké tepelné zisky resp. ztráty a kde je třeba chladit resp. topit téměř nepřetržitě. 

Vlastnosti

  • invertní kompresory Smart Inverter, komunikační protokol NASA

  • možnost individuálního nebo skupinového ovládání, Wi‐Fi (volitelné příslušenství)

  • centrální ovládání, monitoring, komunikace s DVM a FJM systémy, dálková správa atd.

  • provozní režimy ‐ chlazení, odvlhčování, topení, ventilace

  • teplotní pracovní rozsah v režimu chlazení do ‐15oC

  • teplotní pracovní rozsah v režimu topení do ‐20oC

  • max. vzdálenost resp. převýšení 75/ 30m 

  • možnost zapojení 4 way & Mini 4 way kazet do skupiny jako DMP (Digital Multi Pack)

​Nové jednotky CAC HEE nabízejí zatím nejlepší provozní a technické parametry, jako maximální délku trasy až 85 metrů, maximání převýšení až 30 metrů, pracovní rozsah v chlazení od - 20°C, v topení do -25 °C, hodnotu SEER až 8,3 (A++) a hodnotu SCOP až 4,6 (A++).​ Dále disponují širokou škálou příslušenství a možnostmi vzdáleného řízení.

CAC_01.png

WindFree - komfortní bezprůvanové chlazení

Wind-Free™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikro otvorů v předním panelu nástěnné jednotky. Wind-Free jednotka udržuje mírné proudění vzduchu a sama si reguluje teplotu bez samotné úpravy teploty nebo vypnutí jednotky. Při udržovaní komfortu s chlazením Wind-Free dosáhneme úspory energie až o 72 %.

Tri-Care Filter & Easy Filter Plus

Tri-Care Filter

Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.
 

Easy Filter Plus

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytává malé prachové částice.

Smart Control

Ovládání teploty, odkudkoliv, kdykoliv. S aplikací smart Things můžete nastavit parametry svého klimatizačního systému pomocí svého chytrého mobilního telefonu. Můžete využít i možností chytrých asistentů jako je Samsung Bixby, Google Asistent, Apple Siri nebo Amazon Alexa přímo ve vybrané nástěnné klimatizační jednotce, opatřené integrovaným mikrofonem.

Optimalizované lamely 4-Way

a Nízká konstrukční výška 1-Way 

Integrovaný senzor pohybu (MDS)

Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizačních jednotek. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu Wind-Free TM , a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.

Rozšíření lamely a zvětšení úhlu otevření lamely (Wind-FreeTM  4-Way Cassette, Wind-FreeTM Mini 4-Way Cassette) umožňuje větší dosah proudění vzduchu i do mrtvých zón bez chladného průvanu. 

S celkovou výškou pouze 152mm je jednocestná  kazetová jednotka kompaktní. Její konstrukční výška (pouze 135 mm) umožňuje snadnou instalaci i do prostoru s nízkými podhledy. 

Senzor pohybu  4-Way (volitelný) 


Pomocí senzoru pohybu je zjišťována  přítomnost osob v prostoru a na základě detekce je možné nastavení přímého či nepřímého proudění vzduchu. 

Komerční klimatizace I CAC

bottom of page