top of page

Klimatizace více prostor I FJM

Free Joint Multi představuje flexibilní, účinný a spolehlivý systém klimatizace pro obytné budovy. K jedné venkovní jednotce je možné připojit až 5 vnitřních jednotek, jejichž instalace vyžaduje minimum prostoru. Zajistí účinné chlazení a vytápění v několika místnostech.

Vlastnosti

  • Široký výběr vnitřních jednotek

  • Dvojitý invertorový kompresor

  • Jedna venkovní jednotka, 2-5 vnitřních

  • Dvojitá zvuková izolace kompresoru

  • Energetická účinnost světové třídy

  • Snadná instalace - automatická adresace

  • ™Wind-free

Wind Free - komfortní bezprůvanové chlazení

Wind-Free™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikro otvorů v předním panelu nástěnné jednotky. Wind-Free jednotka udržuje mírné proudění vzduchu a sama si reguluje teplotu bez samotné úpravy teploty nebo vypnutí jednotky. Při udržovaní komfortu s chlazením Wind-Free dosáhneme úspory energie až o 72 %.

Tri-Care Filter & Easy Filter Plus

Tri-Care Filter

Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.
 

Easy Filter Plus

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytává malé prachové částice.

Smart Control

Integrovaný senzor pohybu (MDS)

Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizačních jednotek. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu Wind-Free TM , a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.

Ovládání teploty, odkudkoliv, kdykoliv. S aplikací smart Things můžete nastavit parametry svého klimatizačního systému pomocí svého chytrého mobilního telefonu. Můžete využít i možností chytrých asistentů jako je Samsung Bixby, Google Asistent, Apple Siri nebo Amazon Alexa přímo ve vybrané nástěnné klimatizační jednotce, opatřené integrovaným mikrofonem.

Optimalizované lamely 4-Way

a Nízká konstrukční výška 1-Way 

Senzor pohybu  4-Way (volitelný) 

Senzor pohybu  4-Way (volitelný) 
Pomocí senzoru pohybu je zjišťována  přítomnost osob v prostoru a na základě detekce je možné nastavení přímého či nepřímého proudění vzduchu. 

Rozšíření lamely a zvětšení úhlu otevření lamely (Wind-FreeTM  4-Way Cassette, Wind-FreeTM Mini 4-Way Cassette) umožňuje větší dosah proudění vzduchu i do mrtvých zón bez chladného průvanu. 

S celkovou výškou pouze 152mm je jednocestná  kazetová jednotka kompaktní. Její konstrukční výška (pouze 135 mm) umožňuje snadnou instalaci i do prostoru s nízkými podhledy. 

FJM units
bottom of page